Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Luonnon monimuotoisuuden päivä – Perinnebiotooppeihin tutustumassa

Sen lisäksi, että niittyjen ja ketojen perinteinen hoito lisää luonnon monimuotoisuutta, se turvaa myös ruoantuotantoa: niityt ja kedot ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjähyönteisille.